Buku Yen Katresnan Rinonce Rembulan Kalimput Pedhut Ora Apa-Apa

Spesifikasi Buku

  • Dimensi : 14×20 cm
  • Penulis : D. Roch Ediyanto
  • Penerbit : Bukunesia
  • Terbit : 2023
Kategori Buku:

Description

Sinopsis Buku Yen Katresnan Rinonce Rembulan Kalimput Pedhut Ora Apa-Apa

Buku Yen Katresnan Rinonce Rembulan Kalimput Pedhut Ora Apa-Apa

Saben aku liwat Jalan Sultan Agung Semarang, atiku sumedhot. Apa maneh yen ngepasi tekan Kaliwiru, kulon dalan ana pekarangan jembar banget lan akeh gedhung tingkat. Aku banjur kelingan jaman semana. Ing pekarangan kono ana Gedhung Bruderan FIC (Fratrum Immaculatae Conceptionis). Uga ana SPG, SD, lan TK. Kabeh sekolah iku jenenge Don Bosko. Ing papan kono kebak ing kenangan mirunggan.

Jaman biyen watara patang puluhan taun kepungkur aku manggon lan sekolah ing tanah pekarangan kono. Ing kono, ana Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Don Bosko berasrama. Ing papan kono, maneka warna kenangan mirunggan kaya-kaya ora bisa diwilang saking akehe. Ana lelakon sing luwih tumabet ing atiku. Saben dina aku ketemu kancaku wanita sakelas jenenge Rani. Ora mokal yen ati kang isih padha enome banjur kaiket ing rasa tresna. Rasa tresnaku sing sepisanan marang wanita. Aku jatuh cinta, I fall in love. Kenangan mirunggan iku ora bisa ilang sanajan SPG wis sirna diganti SMA.

Saben dina katresnanku marang Rani sangsaya gedhe. Samono uga katresnane Rani marang aku. Kaya-kaya urip wektu iku anane mung kabungahan saben dina. Apa wae sing daksawang katon endah kabeh, nemsemake ati. Apa maneh yen aku nyawang pasuryane Rani sing ayu banget. Atiku kebak kabungahan. Malahan kabungahan ing atiku nganti muncrat[1]muncrat agawe ayem tentrem marang sapa wae sing cedhak aku.

Buku Yen Katresnan Rinonce Rembulan Kalimput Pedhut Ora Apa-Apa ini diterbitkan oleh Bukunesia.

Dapatkan buku-buku berkualitas hanya di Toko Buku Online Bukunesia. Kami berfokus menjual buku-buku kuliah untuk Mahasiswa di seluruh Indonesia, dengan pilihan terlengkap kamu pasti mendapatkan buku yang Anda cari.

Kelebihan kami :

*Buku Baru
*Original
*Pengiriman Cepat
*Stok selalu tersedia
*Packing aman & rapi
*Garansi 100% jika produk rusak/cacat/tidak sesuai KAMI GANTI atau UANG ANDA KEMBALI

Additional information

Weight 0,35 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.